Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Palumbo, Giuseppe, University of Modena and Reggio Emilia
Pariy, Alexey, University of Tyumen
Parra Galiano, Silvia, University of Granada (Spain)
Pérez Pérez, Pablo Salvador, University of Málaga, Spain
Perez, Isabelle Anne, Heriot-Watt University
Phelan, Mary, Dublin City University
Pierini, Patrizia, University of Roma Tre, Italy
Pishghadam, Reza, Ferdowsi University of Mashhad
Poechhacker, Franz, University of Vienna
Pym, Anthony, Universitat Rovira i Virgili